Du är nödvändig för att lyckas med den biobaserade omställningen i vårdsektorn

25
mar
Online
08.30

Vårdsektorn är en stor användare av plast och engångsartiklar av plast används frekvent. Dessutom ökar användningen av plastartiklar inom vårdsektorn vilket gör att om den nuvarande, fossilbaserade plasten, skulle bytas ut mot biobaserad plast skulle det göra stor skillnad för klimatavtrycket. Offentlig upphandling har stora möjligheter att minska klimatpåverkan från vården genom att till exempel driva på en omställning till biobaserad plast.

Välkommen till ett fördjupat diskussionsmöte där olika intressenter, såsom leverantörer, upphandlare, miljöstrateger med flera, får mötas och samtala kring vilka möjligheter respektive hinder ni ser med biobaserade plaster inom vårdsektorn. Innan rundabordssamtalen inleds kommer vi också att kortfattat ge en generell introduktion till vad biobaserade plaster innebär.

Läs mer och anmäl dig här