Kliniska studier med medicintekniska produkter

14
apr
Flädern, Centralkliniken, Östra sjukhuset
13:00-14:30

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Seminariet ger grundläggande kunskap om klinisk forskning med medicintekniska produkter (ej in vitrodiagnostiska produkter). Vi kommer bland annat gå igenom definitioner och begrepp och olika typer av studier enligt det nya Europeiska regelverket (MDR). Vi kommer också ge viss kunskap om Good Clinical Practice (GCP) för medicintekniska produkter (ISO 14155).

Talare: Ebba Brann, Sandra Olsson, projektledare på Gothia Forum

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Anmälan