Har du ett företag med marknadsnära innovativa projekt, men saknar finansiering?

26
nov
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg
08.30-12.30 (registrering och frukost från kl 08.00)

Kom och lyssna på möjligheterna att få bidrag från de europeiska program som speciellt riktar sig till små och medelstora företag.

Bland programpunkterna finns information om EUREKA, Eurostars 2 och SME-instrumentet inom Horisont 2020. Mötet är interaktivt och vårt mål är att du som företagare ska få mer kunskap om de möjligheter som finns och vilka europeiska program som passar just ditt företags behov.

Medverkande är VINNOVA, EUREKA-kontoret i Bryssel och företag med erfarenhet av europeiska projekt.

08.00 Registrering och frukost
08.30 Välkomna!
EUREKA och Eurostarsprogrammet, EUREKA- kontoret i Bryssel
EUREKA och Eurostars i Sverige, VINNOVA
Horisont 2020: SME-instrumentet och samverkansprogram, VINNOVA
Ett företags erfarenheter av europeiska projekt
09.30 Mingel med möjlighet att ställa frågor vid postrar om Eurostars, SME-instrumentet och företagets erfarenheter
10.30 Individuella möten med VINNOVAs handläggare (bokas på plats vid mötet)

Mötet genomförs på svenska förutom EUREKA-kontorets presentation som hålls på engelska.

VINNOVA och EUREKA-kontoret arrangerar mötet i Göteborg tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Lindholmen Science Park och mötet i Lund tillsammans med Medicon Village. Läs mer om mötet i Göteborg här.

ANMÄLAN: KLICKA HÄR