Dokumenthantering och arkivering

8
okt
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.30-14.15

Seminariet ger dig som forskare kunskap om Västra Götalandsregionens nyligen uppdaterade dokumenthanteringsplan som gäller för forskning. Bland annat tar vi upp vilka dokument som behöver bevaras för alltid, arkiveras enligt GCP och vilka dokument som kan gallras. Vi ger också information om vilka tjänster som enheten ”Arkiv och informationsstruktur” på SU kan hjälpa till med.

Talare: Tone Sommervold, Arkiv och Informationsstruktur

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Läs mer och anmäl dig här