Mindre smärta för miljoner – från idé till marknadsledare

30
aug
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg
8.30-10.30

Välkommen på ett frukostseminarium där du får följa med på en innovationsresa från första produktidé till globalt marknadsledarskap.

Staffan Kuuse från ISEA/Triathlon berättar målande om arbetet på Mölnlycke Health Care med att ta fram en teknologiplattform för unika sårförband som idag omsätter miljarder och ger möjlighet till mindre smärta för miljontals patienter.

Under presentationen får vi följa en spännande resa från att först internt skapa och sälja in en banbrytande idé och vidare genom de olika utvecklingsfaserna till industrialisering och kommersialisering. En resa i med- och motgång. Presentationen belyser utmaningar och lärdomar under resans gång och betonar vikten av kundbehovsverifiering, rätt innovationskultur och hur man får kunden att inse sina egentliga behov.

Välkommen med din anmälan –>här

PROGRAM 30/8: 

08:30 Registrering & fika
09:00 Välkomna! Åsa Lindström, projektledare Sahlgrenska Science Park 
09:15 Föreläsning, Staffan Kuuse, ISEA/Triathlon
10:00 Frågor och diskussion
10:30 Avslut

Detta är ett event som Sahlgrenska Science Park genomför i samarbete med Business Region Göteborg, inom ramen för Catalyser, som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen”. Läs mer här.
catalyser_banner