Hacking healthcare with cross sector solutions

They want to improve life for patients with Parkinson’s disease

Anna-Carin Olin with team PExA won the Arvid Carlsson Award 2020

He brings ideas to life and research to market

​Call for nominations to Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park 2020

Chalmers Health Engineering – advancing Life Science innovation

Apply for eHealth Award 2020

Lämna förslag till mottagare av Henry Wallmans pris 2020

Hon vill bekämpa ätstörningar med fokus på självkänsla

Nytt svenskt medicinskt språkdatalabb snabbar upp användning av AI