Möt några av bolagen vi stöttar

Boneprox

Boneprox, ett AI-företag med patenterad mjukvara, analyserar benkvaliteten och risken för benskörhet baserat på en vanlig tandröntgen som du tar under ditt vanliga besök hos tandläkaren. Möt Peder Remman, vd, Boneprox.

 

Cuviva

Cuvivas kommunikationsplattform med distansmonitorering för vård i hemmet har fokus på sköra äldre och multisjuka.  Henrik Cederqvist, vd, Cuviva, beskriver vinsterna i form av ökad trygghet, högre vårdkvalitet och bättre vårdekonomi.

 

Detectivio

Med Detectivios kroppsscanner mäts blodtryck, puls, syresättning, andningsfrekvens och kroppstemperatur enkelt, snabbt och på avstånd. Läkaren Stefan Malmberg, vd och grundare av Detectivio, berättar om tekniken som förändrar och effektiviserar vårdens arbetssätt.

 

Everdrone

Everdrone tillhandahåller en leveranstjänst som med hjälp av drönare möjliggör snabb transport av en hjärtstartare till platsen där det just inträffat ett hjärtstopp. Företaget är specialiserat på säkra drönartransporter och är världsledande inom autonom drönarflygning.

Mats Sällström, vd för Everdrone.

 

Eyescanner

Med hjälp av avancerad teknologi kan narkotikatester genomföras via mobilens kamera. Jenny Johansson och Stefanie Najafi, grundare av Eyescanner berättar hur och visar på fördelarna med digitala tester som kan ersätta dagens metoder.

 

Gnosco

Gnosco erbjuder produkter och tjänster för förbättrade vårdprocesser, diagnostik och kunskapsutveckling inom dermatologi. Daniel Eliasson, vd, Gnosco, berättar om ett snabbväxande företag inom digitala vårdtjänster som finns i flera internationella marknader.

 

InvivoPower

En lösning ska reducera antalet hjärtpatienter som riskerar att dö i väntan på ett nytt donatorhjärta. Tillsammans med thoraxkirurger från Sahlgrenska har InvivoPower gjort det möjligt att driva ett fullt hjärtpump-system för artificiella hjärtan helt trådlöst genom huden.

Bengt Bern, vd och grundare av InvivoPower

 

Miiskin

En app för patienter, som används hemma mellan läkarbesök för att visuellt spåra hudförändringar över tid. Möt Jon Friis, vd och grundare, Miiskin.

Opatus

Opatus tillhandahåller ett komplementärt neuropsykiatriskt verktyg för samtidiga mätningar av uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitet. Användare är psykologer, psykiatriker och läkare i offentlig eller privat barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Testet används för både bedömning av uppmärksamhet och uppföljande dosjustering om medicinering anses behövas. Verktyget används också i forskningsprojekt.

Petter Knagenhjelm, vd och grundare av Opatus.

 

Salus mea

Salus mea tillhandahåller ett unikt digitalt trygghetslarm som förebygger fysisk och psykisk ohälsa genom att öka användarens faktiska och upplevda trygghet. Ett mobilt trygghetslarm som tar begreppet trygghet på allvar.

Emanuel Vedefors, vd och grundare av Salus mea.

 

VectorizeMove

VectorizeMove gör det möjligt att objektivt mäta gångmönster via en app samt bärbara sensorer. Genom att studera gångstilen kan man följa hur en person som exempelvis har en neurofysiologisk sjukdom påverkas av medicinska insatser.

Siddhartha Khandelwal, vd och grundare av VectorizeMove.