Kompetensförsörjning

Nu stärker Sahlgrenska Science Park sitt fokus på kompetensförsörjning. Syftet är att entreprenörer i vår miljön ska ha ännu bättre förutsättningar att utnyttja varandras kompetenser och nätverk.

Målet är att bidra till en rikare miljö och en life science community i världsklass! Vi kommer bland annat att erbjuda

  • ett VD-nätverk med fokus på tillväxtbolag inom life science
  • matchmaking-events där företag som planerar att utöka sina team har möjlighet att pitcha sina kompetensbehov för en publik som består av personer som har ett intresse för att jobba inom life science
  • förbättrade möjligheter till erfarenhets- och kompetensutbyte mellan bolagen via nätverksträffar. Vi erbjuder både kvällsaktiviteter samt frukostseminarier
  • mentorprogram i samarbete med bolag från industrin
  • exponering av jobbmöjligheter via Sahlgrenska SPs webb och nyhetsbrev

Bygg ditt team

Planerar du att utöka ditt team? Har du svårt att hitta och attrahera talanger? Hos oss på Sahlgrenska Science Park kan du få stöd i din rekryteringsprocess. Vi använder våra nätverk för att sprida information om rekryteringar och har erfarna coacher som kan fungera som bollplank i rekryteringsprocessen.

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring detta!

”Att hitta rätt profil och kompetens är en bra start. Men för att bli långsiktigt framgångsrik är det avgörande att också bygga ett starkt team som jobbar effektivt tillsammans. Här finns nätverken och platsen för att utbyta erfarenheter och dela kunskap! ”

 

Maria Ljungberg
Projektledare
0708-36 22 31