Swelifes och Medtech4Healths samverkansprojekt för bättre hälsa

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.

See below for links in English

Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som:

  • förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av hälsotillstånd
  • har ett tydligt kommersiellt fokus
  • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • berikas av en kvalitativ samverkan mellan olika sektorer
  • är framtagna tillsammans med slutanvändare

Relevanta marknadsmässiga förutsättningar ska vara validerade och tydligt beskrivna i projektansökan.
Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 25 november 2020, kl. 14.00.

Detta är en samutlysning inom de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.

Information om utlysningen + anmälningsportal finns HÄR. Kontakta gärna Göran Leonardsson, Affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park om du önskar ytterligare information.

Både Swelife och Medtech4Health har tips och info på sina respektive hemsidor, läs mer HÄR och HÄR.

More information in English