Digital hälsa

Har du en idé till en digital lösning inom hälsa eller sjukvård? Kanske kommit en bit på väg? Då har du hittat rätt!

Vi erbjuder bolag och projekt expertis via vårt skräddarsydda coachprogram som fokuserar på digital hälsa. Vi verkar även på nordisk basis med globalt fokus. Sahlgrenska Science Park är en del av Health Tech Nordic och via oss deltar du i ett stort nordiskt kluster av entreprenörer inom digital hälsa som regelbundet träffas. Vårt mål är att bidra till framgångsrika start ups och nya jobb, vilket även EU stödjer.

Vill du spetsa ditt kunderbjudande och bättre förstå det regulatoriska landskapet för din lösning, t ex hantering av data, hälsoekonomi och etiska frågeställningar? Eller testa genomförbarhet och teknik i ett branschöverskridande projekt?

Vi riktar oss till dig som på egen hand, i team med andra eller i samarbete med universitet eller ett annat företag vill bygga upp din idé till ett livskraftigt företag. Vi vill gärna coacha dig till framgång! Kontakta Anders Persson om du vill veta mer.

”Lösningar inom Digital hälsa har potentialen att radikalt förbättra och effektivisera hur vi erhåller vård och jobbar med vår hälsa. Detta med individen i centrum. Samtidigt skapas många intressanta företag. Vi går en spännande framtid till mötes!”

 

Anders Persson
Affärsrådgivare med ansvar för digital hälsa & vårt arbete inom Nordic Connected Health Star Track
0709-45 95 11