20 MSEK i Innovationsfonden nu möjliga att söka för VGR-medarbetare

Ny utlysning på G 2017-2018

Vi lyssnar på publiken!

Park Annual trendade på Twitter

Vi ställde frågan: Vad fick du ut av Park Annual?

Erik Gatenholm & Hector Martinez fick nobelprisglans på Park Annual 2017

Bra dialog om innovation – #lunchlådan lockade många

Eva Wiberg ingår nu i vår styrelse

Strategimöte med industribesök

Nya initiativ, nyhetsbrev & nobelprisglans